Industria Pionera

 

Fotografías J. A. Carmona

Molì d’en Torrella ¿1599?

Aux. Ind. Sabadell 1894

Molì d’en Mornau ¿1554?

Molì d’en Font ¿973?

Molì d’en Torrella 1862

 

Molì d’en Font ¿973?

Molì d’en Torrella ¿1599?

Molì d’en Mornau ¿1554?

Aux. Ind. Sabadell 1894